REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI

GAMING MARATHON SEPTEMBRIE 2021

 

Fii cel mai bun la Brawl Stars!

Perioada competiției: 18.09.2021 ora 13:00 – 18.09.2021 ora 18:00

 

 

TERMENI SI CONDITII

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Concursul este organizat de ASOCIATIA GAMING WEEK/SAPTAMANA JOCURILOR VIDEO, (numita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, str Gheorghe Lazar, nr 21, corp A, et 1, birou nr 3, Inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr 134 din 30.10.2018, CUI  40131129, cont RO54INGB0000999908616449, deschis la ING BANK, reprezentata legal prin Daescu Tudor, in calitate de Presedinte.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Concursul este organizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale exonereaza Organizatorul de raspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. Participantii la aceasta campanie sunt de acord sa foloseasca pe propria raspundere resursele puse la dispozitie de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi facut responsabil de niciun prejudiciu produs participantilor prin inscrierea la aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, si urmeaza a fi organizata si desfasurata pe pagina de YouTube al creatorului de continut Madalin  https://www.youtube.com/c/Madalinn  incepand cu 18 Septembrie 2021 ora 13:00, urmand a se incheia in data de 18 Septembrie 2021 ora 18:00. Concursul are loc in cadrul evenimentului Gaming Marathon.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Concurs, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a Organizatorului si a primirii mesajelor legate de prezenta campanie din partea Organizatorului. Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta pentru participarea la campanie. Participarea la campanie este gratuita pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Concursul se desfasoara exclusiv online pe canalul de YouTube https://www.youtube.com/c/Madalinn in data de 18 septembrie 2021. Pentru a se inscrie la campanie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi:

Participantii trebuie sa aiba deja o echipa formata de Brawl Stars (joc video) din cate 3 membri la startul stream-ului lui Madalin.

In cadrul live-ului de pe canalul sau de YouTube, Madalin ii invita pe participanti sa se inscrie intr-un formular dedicat pe un canal de Discord pe care il comunica la ora 13, live, in timpul stream-ului. Inscrierile dureaza 1 h.

Madalin va selecta 16 echipe pentru turneul final. Si 5 echipe de rezerva.

Modalitate de selectie: primele 16 echipe care se inscriu sunt si cele care vor juca turneul.

Cele 16 echipe intra intr-un turneu de 3 vs. 3, adica fiecare echipa este compusa din 3 jucatori.

Fiecare meci se joaca pe sistemul cel mai bun din 3 meciuri.

Se joaca etape eliminatorii, adica Optimi (ultimii 16), sferturi (ultimii 8), semifinale (ultimii 4) si finala (ultimele 2). Castigatoarea turneului este campioana turneului si cei 3 membrii ai echipei castiga premiile concursului.

 

 

Etapele turneului:

 

Ora 13 – ora 14 – Inscrieri.

Ora 14 – ora 18 – primele 16 echipe inscrise participa la turneu. Se joaca optimi, sferturi, semifinale si finala.

 

 

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

 

 

 

Articol Detalii Cantitate Pret/buc fara TVA TOTAL
Telefon mobil Samsung Galaxy S21, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom Grey

 

   

2

2731.08 lei 5462.160 lei
Telefon mobil Samsung Galaxy S21, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom Violet

 

   

1

 

3065.16 lei

 

3065.16 lei

      TOTAL 8527.320 lei

 

 

 

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

Castigatorii campaniei in cadrul concursului Fii cel mai bun la Brawl Stars! Se vor anunta pe canalul de YouTube https://www.youtube.com/c/Madalinn in data de 18 septembrie 2021 din cadrul  evenimentului Gaming Marathon, acestia sunt membrii echipei formate din cei 3 membrii castigatori ai turneului.

 

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la organizarea Campaniei si acordarea Premiilor stabilite conform prezentului Regulament. Organizatorul va depune toate diligentele pentru solutionarea corespunzatoare a reclamatiilor castigatorilor privind premiile Campaniei, tinand seama insa de calitatea sa. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii la Campanie sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specific activitatii Participantului. Din momentul predarii premiilor catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta campanie poate inceta la data mentionata in prezentul regulament sau printr-un caza de forta majora / caz fortuit. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/ punerea in aplicare a Campaniei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Bucuresti, str Gheorghe Lazar, nr 21, corp A, et 1, birou nr 3, Romania in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data anuntarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul, in vederea desfasurarii campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului: Pentru participanti si castigatori: nume, prenume, si adresa de e-mail. Organizatorul poate solicita Participantilor din cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a consumatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.