Descarcă aplicația Bucharest Gaming Week și participă la Treasure Hunt

Cum se joacă?

Înregistrează-ți contul

Crează un cont. Atenție!
Nu putem oferi premiul fără să ai datele de contact!

Misiuni

Intră în Treasure Hunt și verifică fiecare misiune, de la fiecare patener.

Scanează sau vizitează

Scanează codul QR sau vizitează anumite pagini pentru a primi punctele puse în joc.

Acumulează puncte

Fiecare misiune are un punctaj dedicat în funcție de dificultate sau imporanta.

Recompense

Vezi în sectinea RECOMPENSE de câte puncte ai nevoie pentru a câștigă un premiu.

Revendică premiul

Dacă ești suficient de rapid, verifică secțiunea PREMIILE MELE să vezi ce ai castgat. Revendică premiul online sau, după caz, de la Info Point-ul BGW.

BONUS

Dacă ajungi la 6000 puncte, ești înscris automat în tombolă BGW unde poți câștigă extra premii.

PREAMBUL

Prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”) reglementează și informează participanții la Bucharest Gaming Week (editia 2023) – BGW cu privire la desfasurarea jocului-concurs Treasure Hunt BGW, modalitatea de acumulare a punctelor si de acordare a premiilor.

Treasure Hunt BGW, denumit în continuare Concursul sau Competitia se adresează participantilor la BGW 2023 si presupune instalarea Aplicației Bucharest Gaming Week a caror termeni si conditii si politica de confidentialitate pot fi consultate in Aplicatie și aici https://www.bucharestgamingweek.ro/app/tc. Aceste documente completează prezentul Regulament si fac parte integrantă din acesta.

Concursul Treasure Hunt si aplicatia Treasure Hun BGW nu sunt sponsorizate de Apple INC, Aplhabet INC sau Google.

PREVEDERI GENERALE
Concursul se va derula potrivit prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bucharestgamingweek.ro
Prin participarea la acest Concurs, fiecare participant declară ca este de acord cu și va respecta termenii și condițiile desfășurării acestuia prezentate în prezentul Regulament. Nerespectarea de catre participanți a conditiilor prevazute in Regulament poate conduce la descalificarea/eliminarea din Concurs sau la posibilitatea neacordarii premiului/premiilor câștigate.
Participarea la Concurs implică totodată cunoasterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament.

CE ESTE TREASURE HUNT BGW
• Treasure Hunt este un joc de tip “acumuleaza puncte indeplinind diferite misiuni”, bazat pe scanarea de coduri QR cu ajutorul Aplicatiei;
• Puteti participa la acest joc doar descarcand Aplicatia Bucharest Gaming Week din App Store sau Google Play
• Aplicatia este pusă la dispozitia Participanților in mod gratuit. De asemenea, nu se percepe nicio taxă de participare;
• Pentru a acumula puncte, Utilizatorii (sau Participantii) trebuie sa performeze anumite actiuni descrise in Aplicatie (ex: Viziteaza scena Bucharest Gaming Week si scaneaza codul QR);
• Pentru a putea castiga premiile oferite in cadrul Concursului este necesară participarea la evenimentul Bucharest Gaming Week Main Event (14-15 octombrie, Palatul Parlamentului)
• Concursul se adresează persoanelor cu varsta de peste 14 ani. Participarea minorilor este permisa
doar cu acordul reprezentatului legal (parinte sau tutore).

ORGANIZATORI
Organizatorii concursului sunt Asociatia Gaming Week, persoana juridica româna fara scop patrimonial, cu sediul central în București, Str. Gheorghe Lazar 21, Sector 1, România, înregistrată în Registrul Special al Asociatilor si Fundatilor tinut de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti sub nr. 134 din 30.10.2018, CUI 40131129, impreună cu partenerii (coorganizatorii) evenimentului Bucharest Gaming Week 2023: Daescu Bortun Olteanu SRL., Level Up Gaming SRL si 360 Revolution.


DURATA CONCURSULUI
Treasure Hunt va fi disponibil incepand cu data de 1 octombrie 2023, ora 10:00 si se va incheia in data de 15 octombrie 2023 la ora 18:00.

MECANISMUL CONCURSULUI

Cum se joaca?
• Pentru a putea participa in Treasure Hunt BGW trebuie sa descarci Aplicatia “Bucharest Gaming Week” din App Store sau Google Play;
• Odata descarcata Aplicatia, utilizatorul trebuie sa isi creeze un cont din sectiunea “Profil” completand toate cele 6 casute;
• Completarea corecta si completa a profilului sunt necesare pentru identificarea si contactarea Participantului, in cazul in care este câstigătorul unui premiu. In cazul in care premiul nu poate fi acordat ca urmare a furnizarii unor date de contact incomplete sau incorecte, Origanizatorii nu vor avea nicio răspundere cu privire la neacordarea premiului, iar acesta va putea fi oferit următorului participant care indeplineste conditiile de acordare;
• Accesarea concursului se face in sectiunea “Treasure Hunt” din Aplicatie;
• Utilizatorul trebuie sa verifice sectiunea “Misiuni” si sa parcurga cerintele afisate pentru a acumula puncte;
• Misiunile sunt de 3 feluri:
o Completaza profilul si castiga puncte o Viziteaza linkul si castiga puncte o Scaneaza codul QR si castiga puncte
• Fiecare misiune ofera un anumit numar de puncte, mai exact 100, 500 sau 1000.
• Utilizatorul trebuie sa acumuleze cat mai multe puncte pentru a debloca premiile afisate in sectiunea “Recompense”.
• Odata deblocata Recompensa, aceasta apare in sectiunea “Premiile mele”;
• Fiecare Premiu contine informatiile necesare pentru a intra in posesia acestuia, fie ca este in forma digitala (cod digital) sau in forma fizica (premiu care se poate ridica DOAR de la Info Point-ul evenimentului);
• Informatii complete despre cum poti participa in Treasure Hunt puteti gasi in sectiunea “Cum se joaca” din Aplicatie;

Recompense
• Recompensele se pot obtine acumuland puncte in urma completarii misiunilor;
• Recompensele pot fi deblocate la anumite praguri de puncte si au diferite premii;
• Numarul de puncte necesar pentru deblocarea unui prag este afisat in sectiunea
“RECOMPENSE” din Aplicatie;
• Premiile aferente diferitelor praguri sunt in numar limitat, sunt afisate in sectiunea RECOMPENSE din Aplicație si sunt oferite dupa principiul “primul venit, primul servit”;
• Daca un anumit prag de recompense nu este atins, premiul fi acordat utilizatorului care la ora inchiderii Treasure Hunt (duminica, 15 octombrie, ora 18:00) are punctajul cel mai mare (ex: Daca nu a fost atins pragul de 35.000 de puncte, premium va fi acordat utilizatorului care are cele mai multe puncte). In cazul in care mai multi utilizatori au aceleasi puncte, se va acorda premiul celui care a ajuns primul la punctajul respectiv.

Premiile
• Premiile sunt de doua feluri: digitale si fizice (materiale).
• Premiile digitale sunt trimise automat in sectiunea “PREMIILE MELE” si pot fi folosite urmarind instructiunile afisate in dreptul fiecaruia;
• Premiile fizice se pot obtine DOAR in cadrul evenimentului Bucharest Gaming Week

Main Event care are loc intre 14 si 15 octombrie la Palatul Parlamentului
; o Premiile fizice se ridica doar de la Info Point-ul evenimentului prezentand Aplicatia pentru validare;
• Toate premiile cu o valoare mai mare de 100 LEI se vor preda doar in baza unui proces verbal si a unui act de identitate;
• In cazul in care castigatorul unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei (pentru care Organizatorii vor trebui sa declare si sa plateasca impozitului prevzut de lege pentru veniturile din premii), este minor, pentru ridicarea premiului este obligatoriu ca acesta sa fie insotit de o persoana adulta (parinte sau tutore);
• Premiile cu o valoare mai mare de 600 lei sunt supuse impozitarii conform legislatiei in vigoare. Organizatorii se obligă să calculeze, să rețină, să vireze și să plătească impozitul final datorat pentru veniturile obținute de câștigător, in conformitate cu legislatia fiscala Aplicabila, câstigătorii neavând nicio obligatie in acest sens.

TOMBOLA BUCHAREST GAMING WEEK
• Fiecare participant in concursul Treasure Hunt care atinge 6000 de puncte este automat inscris in Tombola Bucharest Gaming Week
• Inscrierea in tombola se va incheia in data de 15 octombrie, la ora 18:00, iar fiecare utilizator al aplicatiei care a atins 6000 puncte va avea sansa sa castige premiile puse in joc;
• Extragerea castigatorilor se va face in direct, pe scena Bucharest Gaming Week, la evenimentul desfasurat la Palatul Parlamentului, duminica, 15 octombrie, incepand cu ora 18:10.
• Castigatorii tombolei vor fi contactati de catre organizatori pentru a intra in posesia premiilor • Castigatorii tombolei trebuie sa prezinte aplicatia pentru a dovedei participarea la concurs, dar
si un act de identitate pentru a se face predarea premiului;

ÎNTRERUPEREA/SUSPENDAREA CONCURSULUI
Concursul poate înceta sau poate fi suspendat de Organizatori în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră ori în cazul intervenirii oricărei situații ce poate periclita desfășurarea Concursului, inclusiv în cazul apariției imposibilității, independent de voința Organizatorului, de a asigura continuarea Concursului în cele mai bune condiții;
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa sau schimba oricând unilateral Regulamentul, avand inclusiv dreptul de a suspenda / înceta oricând desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților prin publicarea unui anunț pe site-ul www.bucharestgamingweek.ro . Modificarile aduse Regulamentului vor intra în vigoare imediat după publicare.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Concurs vor fi furnizate direct de acestia, prin crearea contului in Aplicația Bucharest Gaming Week si prin transmiterea lor catre Organizatori in vederea indeplinirii formalitatilor de inmanare a premiilor (doar pentru castigatori) si vor fi prelucrate in conformitate cu Politicii de confidențialitate a Aplicației Bucharest Gaming Week si poate fi consultata in intregime aici https://www.bucharestgamingweek.ro/app/gdpr

Participanții declară ca îsi exprimă in mod expres acordul ca datele personale furnizate in cadrul Concursului/ Aplicatiei, să fie prelucrate de Organizator, în scopul desfășurării prezentei competiții si acordarii premiilor castigate, in conformitate cu prevederile legii, in principal, in scopul:
• inregistrarii in Aplicatie si crearii contului;
• desfasurarii Concursului;
• si, de asemenea, in vederea desemnării castigatorului, identificarii lui pe baza informatiilor furnizate in Aplicatie si a contactării lui, in vederea realizării demersurilor necesare acordării premiului si indeplinirii obligatiilor prevazute de lege.

Suplimentar fata de datele personale furnizate in cadrul Aplicatiei, participantii castigatori sunt de acord sa furnizeze si datele cuprinse in cartea de indentitate, in vederea indeplinirii obligatiilor de inmanare a premiului si a celor fiscale. Prelucrarea acestor date se va face conform prezentului Regulament si Politicii de confidențialitate a Aplicației Bucharest Gaming Week
Organizatorul se obligă să prelucreze datele furnizate în scopul prevazut în prezentul Regulament Oficial și cu respectarea prevederilor GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679, denumit in continuare Regulament)
Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de lege privind protecția datelor cu caracter personal. În calitate de persoană vizată, participantul care a furnizat datele sale cu caracter personal poate contacta Organizatorul, in vederea exercitării drepturilor sale prevazute de lege, potrivit informatiilor din Politica de confidențialitate aplicată de Aplicația Bucharest Gaming Week.


In calitate de persoana vizata, in conformitate cu prevederile Regulamentului, drepturile pe care le aveti sunt următoarele:

(1) Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul să accesați informațiile dvs. prin formularea unei cereri la adresa de e-mail a Operatorului dacă doriți să accesați informațiile personale pe care Operatorul le deține în legătură cu dvs. (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament);

(2) Dreptul la rectificare – Dacă informațiile pe care Operatorul le deține despre dvs. sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul să cereți corectarea acestora. Dacă aceste date au fost transmise unei terțe părți cu consimțământul dvs. sau din motive legale, atunci Operatorul va trebui să le solicite și acestora rectificarea datelor (dreptul de acces, art. 16 din Regulament);

(3) Dreptul la ştergere – Operatorul urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În conditiile legii, aveți dreptul de a solicita Operatorului să șteargă datele dvs. cu caracter personal pe care le deține. În cazul în care considerați Operatorul păstrază datele mai mult decât este necesar, contactaţi Operatorul pentru a verifica dacă a încetat contractul dvs. Dacă acesta a încetat, este posibil ca în continuare să existe temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulament).

(4) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – În anumite circumstanţe aveți dreptul să solicitați Operatorului să restricționeze modul în care sunt procesate datele dvs. Acest lucru înseamnă că Operatorului i se permite să stocheze datele, dar să nu le prelucreze în continuare (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulament),

(5) Dreptul la portabilitatea datelor – Potrivit Regulamentului aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

1.
prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);

2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament).

(6) Dreptul la opoziţie – În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, conform art. 21 din Regulament, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavostră.

(7) Dreptul de a retrage consimţământul – Dacă v-ați dat consimțământul pentru procesarea datelor dvs., dar vă răzgândiți mai târziu, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment și Operatorul trebuie să oprească prelucrarea datelor (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulament).

(8) Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere – În situaţia în care apreciaţi că Operatorul nu a răspuns solicitării dvs. de a rezolva o problemă specifică, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

DISPOZITII FINALE
Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorii nu îsi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate de către Participant/Utilizator;
Organizatorii nu îsi asumă nicio răspundere pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului
ca urmare a acțiunilor unor unor terți.

Organizatorii ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn vigoare numai după anunțarea ȋn mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

CONTACT
Pentru mai multe informații referitoare la concurs, puteti să ne scrieți pe adresa de e-mail:

contact@bucharestgamingweek.ro
.

1. Preambul

Deoarece prin utilizarea serviciilor noastre intrăm în contact cu datele dvs. cu caracter personal în sensul Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), am înțeles să întocmim prezenta Politică de confidențialite, aceasta având rolul de a vă informa cu privire la tipul de date colectate, scopul și modalitatea de prelucrare a acestora, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care le aveți în calitate de persoană vizată de procesul de prelucrare. Informațiile astfel furnizate vă vor da posibilitatea să decideți dacă doriți să utilizați Serviciile noastre și să alegeți modalitatea în care vreți să le utilizați.

Astfel, protecția și confidențialitatea datelor personale reprezintă o prioritate a statelor din întreaga lume, ceea ce a impus adoptarea unor măsuri stricte de acces și de prelucrare a acestora, cu precădere a datelor care circulă în mediul on-line.
Societatea noastră înțelege importanța acestor măsuri și înțelege să depună diligențe pentru respectarea lor, iar pentru a vă convinge că acționăm cu diligență și prudență în acest sens vă rugăm să analizați prezenta Politică, iar în cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră nu vă sunt suficient protejate vă rugăm să nu ne transmiteți date personale până la data la care vă vom putea oferi garanții mulțumitoare. În acest sens ne puteți scrie la contact@bucharestgamingweek.ro

În cazul în care veți fi de acord cu prezenta Politică, societatea noastră va proceda la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu cele acceptate și inserate în acest document.

Vă atragem atenția asupra faptului că prezenta Politică este aplicabilă exclusiv serviciilor furnizate de societatea noastră, accesarea unor pagini de internet sau aplicații externe din pagina web generând o altă entitate aptă să vă colecteze și proceseze datele personale, entitate pentru care noi nu suntem răspunzători.
Informații suplimentare despre Serviciile și prestațiile facilitate în cadrul Aplicației sunt prevăzute în
Termenii și condițiile pe care le puteți accesa aici https://www.bucharestgamingweek.ro/app/tc

2. Titularul Angajamentului exprimat prin prezenta Politică de Confidențialitate.

Angajamentul exprimat prin prezenta Politică aparține societății Level Up Gaming SRL.
Prezenta Politică se aplică operațiunilor de colectare și de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul ”Aplicației software Bucharest Gaming Week”, în continuare denumite generic ”Aplicația”.

3. Informații despre Aplicație

Aplicația este găzduită și rulează în platforma cloud https://cloud.google.com/ deținută de
Alphabet INC, cu sediul social în 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA.
Dezvoltarea Aplicației prin intermediul Alphabet INC asigură garanțiile impuse de GDPR având în vedere următoarele aspecte:
Art. 44 GDPR stabilește cu titlu de principiu faptul că orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care urmează a fi prelucrate după ce sunt transferate într-o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională pot fi transferate doar dacă sunt îndeplinite condițiile speciale impuse de regulament apte să asigure un anumit nivel de securitate.
Comisia Europeană a aprobat utilizarea clauzelor contractuale standard ca metodă de a asigura o protecție adecvată în ceea ce privește transferul de date în afara SEE. Încorporând clauze contractuale standard într-un contract încheiat între părțile care transferă date, datele cu caracter personal sunt considerate protejate atunci când sunt transferate în afara SEE sau a Regatului Unit, către țări pentru care nu s-a adoptat o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.
Astfel, între compania noastră și Alphabet INC s-a încheiat un contract de prelucrare a datelor personale ce înglobează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, bazândune pe aceste clauze contractuale standard în ceea ce privește transferurile de date.
Politica de confidențialitate Google Cloud o puteți consulta și dvs. accesând următoarea pagină web: https://policies.google.com/privacy .
Actul adițional GDPR ce include și clauzele contractuale standard îl puteți consulta aici https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum .

Prin acceptarea acestor termeni am acceptat și faptul că întreg conținutul publicat de dvs (Utilizator final al serviciilor Google Cloud) în Aplicația noastră poate fi utilizat de Google Cloud pentru monitorizarea și îmbunătățirea performanțelor platformei, precum și pentru executarea în bune condiții a obligațiilor asumate de Google Cloud față de noi prin contractul de tip Termeni și condiții.
Toate datele introduse de dvs. și ceilalți utilizatori în Aplicație nu fac obiectul unei prelucrări directe și individuale din partea Google Cloud, aceste date fiind însă analizate în mod colectiv în scopul menționat anterior.
Cu titlu particular datele dvs. personale pot fi prelucrate atunci când solicitați suportul direct din partea Google Cloud în operarea Aplicației sau când adresați acesteia o petiție.
În același timp, datele introduse în Aplicație sunt stocate pe serverele Alphabet INC.

Google Cloud utilizează subprocesatori pentru prestarea serviciilor, lista acestora putând fi consultată la adresa https://cloud.google.com/terms/subprocessors
Google Cloud poate împărtăși datele personale cu furnizorii de servicii terți („Subprocesatori”) pentru a putea oferi propriile servicii în bune condiții, pentru a efectua teste de asigurare a calității, pentru a facilita crearea de conturi, pentru a oferi asistență tehnică, pentru a realiza analize de date, pentru a procesa plățile, pentru a furniza tehnologia informației și a infrastructurii conexe, a serviciilor pentru clienți, livrarea informațiilor e-mail și/sau alte servicii.
Acești Subprocesori au dreptul să utilizeze Datele personale numai în măsura necesară pentru a le permite să furnizeze către Google Cloud serviciile pentru care au fost angajați. Subprocesatorii sunt obligați să urmeze instrucțiunile exprese primite din partea Google Cloud și să respecte măsurile de securitate adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.
Cum Informațiile colectate cu ajutorul ”tehnologiei” sunt aplicabile și Utilizatorilor finali, societatea noastră aplică o politică similară celei utilizate de Google Cloud în privința datelor cu caracter personal colectate cu ajutorul tehnologiei.

4. Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016, prelucrarea datelor personale se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a. Legalitate, echitate și transparență

Legalitatea este un principiu esențial ce caracterizează orice conduită a individului în societate, iar în cazul prelucrării datelor personale presupune o prelucrare a acestora în temeiul unor dispoziții legale ce fac parte din acquisul comunitar ce se corelează cu scopul declarat pentru prelucrare și temeiurile de drept permise de Regulamentul GDPR.
Un exemplu dat de doctrină pentru explicarea și înțelegerea principiului legalității are în centru operațiunea de supraveghere video care, deși are o reglementare expresă prin Legea nr. 333/2003, în cazuri concrete este posibil ca scopul utilizării acestor sisteme de supraveghere să nu fie conform cu Regulamentul GDPR, testul de echilibru putând releva că interesele legitime nu sunt justificate și nu prevalează asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor.
Echitatea implică valorile morale și etice, o prelucrare echitabilă fiind cea realizată în temeiul acelorași criterii obiective și oneste, fără discriminare.
Transparența presupune ca orice informații și comunicări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt ușor accesibile și ușor de înțeles și că se utilizează un limbaj simplu și clar cu ocazia transmiterii respectivelor informări/comunicări.

b.
Limitări legate de scop.

Datele personale trebuie să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, fiind interzisă prelucrarea ulterioară într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, excepție făcând situațiile în care prelucrarea ulterioară are loc în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.
Stabilirea scopurilor în așa fel încât acestea să fie determinate, explicite și legitime contribuie la transparență și oferă predictibilitate, protejând persoana vizată prin stabilirea unor limite privind modul în care operatorii pot utiliza datele lor personale și consolidează corectitudinea prelucrării datelor personale.

c. Reducerea la minimum a datelor colectate – adecvate, limitate și relevante.

Prin acest principiu operatorii sunt avizați de faptul că orice colectare de date personale trebuie foarte bine analizată înainte de obținerea efectivă a datelor, care trebuie să fie cele mai relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.
d. Verificarea corectitudinii datelor și actualizarea acestora.

Operatorii trebuie să se ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate rapid sau șterse. În acest sens, persoana vizată are dreptul de a solicita modificarea sau ștergerea acelor date inexacte.

e. Limitări legate de stocare.

Datele trebuie păstrate fix atâta timp cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată. Perioadele mai lungi de stocare sunt excepții și rezultă de regulă din lege (de ex: obligația de a păstra arhiva un anumit număr de ani, păstrarea datelor în scop de cercetare sau statistică).

f. Integritate și confidențialitate – securitatea datelor.

Prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă ”protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.
Am descris principiile astfel cum rezultă din Regulament pentru a înțelege condițiile în care datele personale pot fi prelucrate.

Plecând de la aceste principii am implementat atât proceduri aplicabile angajaților și colaboratorilor noștri, cât și măsuri tehnice și organizatorice apte să asigure respectarea tuturor acestor principii. Dacă apreciați că cele menționate în prezenta Politică sau în T&C nu respectă principiile enunțate anterior vă rog să ne sesizați ce anume considerați că ar trebui modificat/înlăturat.

5. Datele personale colectate

Datele personale sunt colectate de la dumneavoastră în mai multe variante, după cum urmează: Colectăm date cu caracter personal despre dvs. atunci când în mod nemijlocit ne transmiteți respectivele informații, de exemplu când vă înregistrați în Aplicație pentru a vă crea un cont sau când ne transmiteți o sesizare.
Noi (și alte terțe-persoane autorizate de noi) colectăm unele date cu caracter personal în mod automat atunci când folosiți Aplicația.
Colectăm datele cu caracter personal și atunci când intrați în contact cu noi în alte moduri decât prin utilizarea Aplicației și v-ați exprimat în mod explicit acordul pentru o astfel de prelucrare.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm cu privire la dvs sunt:
Date de contact și de profil: Informații cu caracter personal, precum numele, prenumele, , numărul de telefon, , adresa de e-mail.
Date referitoare la preferințe sau interese: Preferințe alese pentru comunicări de marketing. Profilul de social media: Când interacționați cu noi prin intermediul diferitelor rețele de social media, cum ar fi atunci când vă conectați cu contul de Google în Aplicație sau apreciați pagina pe Facebook sau când ne urmăriți sau partajați conținutul pe Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Instagram sau alte site-uri, este posibil să primim informații din acele rețele sociale, inclusiv datele dumneavoastră de profil, nume de utilizator asociat cu contul și orice altă informație permiteți rețelei sociale să furnizeze către terți.

Conținutul generat de utilizator (CGU), comentarii, conversații și opinii: Când ne contactați direct, de exemplu prin e-mail, prin telefon, whatsapp, prin poștă sau prin completarea unui formular online sau prin participarea la un chat online, este posibil să vă înregistrăm comentariile și opiniile. Date cu privire la locație: Aplicația poate colecta, stoca sau citi informații cu privire la locație prin intermediul IP-ului utilizat, WI-FI sau configurație la internet prin wireless.
De asemenea, când utilizați Aplicația sau luați legătura în altă modalitate cu noi printr-un computer sau dispozitiv mobil conectat la internet, noi și partenerii noștri terți putem colecta informații despre cum accesați sau utilizați Aplicația și informații despre dispozitivul pe care îl folosiți pentru a le accesa.
Colectăm aceste informații printr-o varietate de tehnologii de tracking, inclusiv cookies, obiecte Flash, pixel, semnalizatoare web, scripturi încorporate, tehnologii de identificare a locațiilor și alte tehnologii similare (colectiv,”tehnologii de urmărire”).

Tehnologia de urmărire ne va permite, de exemplu: (i) să vă oferim comunicări de marketing personalizate bazate pe interesele manifestate față de produsele urmărite de dvs. în Aplicație; (ii) pentru a combate frauda; (iii) pentru a analiza și îmbunătăți modalitatea în care produsele noastre operează; (iv) pentru a putea modifica Aplicația pentru a fi mai intuitivă; (v) pentru a colecta date de instalare (dispozitiv ID, surse trafic, nivelul de baterie, operatorul, modelul dispozitivului); și pentru a îndeplini alte scopuri legitime.
Puteți accepta sau respinge aceste tehnologii (cu excepția cazului în care sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Aplicației) prin ajustarea setărilor dispozitivului dvs folosit pentru conectare.

Informațiile pe care le colectăm automat pot fi combinate cu alte informații personale pe care le colectăm în mod direct.
Mai jos sunt informațiile pe care le putem colecta in mod automat:

a. Informații colectate de servere. Pentru a face Aplicația mai utilă pentru dvs, serverele Aplicației (Google Cloud) colectează informații care pot include tipul browser-ului utilizat, sistemul de operare, adresa IP (un număr ce este automat alocat computerului utilizatorului atunci când acesta folosește internetul și care poate varia de la sesiune la sesiune), numele domeniului și/sau data accesării Aplicației.


b.
Fișiere jurnal. Aplicația colectează informații în mod automat și le stochează în fișierele jurnal. Aceste informații pot include adresele IP, tipul de browser, furnizorul de internet, paginile de referință/ieșire, sistemul de operare, data/timpul accesării, datele introduse în Aplicație, datele clickstream (este procesul de colectare, analiză și raportare a datelor agregate despre paginile pe care le vizitează utilizatorul și în ce ordine).
Aceste date sunt utilizate pentru analiza trendurilor, administrarea serviciilor, analiza mișcărilor utilizatorilor în Aplicație și între paginile acesteia, colectarea informațiilor demografice despre baza de date privită în ansamblu, adaptarea cât mai exactă a serviciilor la nevoile utilizatorilor. De exemplu, informații concrete pot fi colectate atunci când Aplicația este vizitată din nou, caz în care utilizatorul este recunoscut și îi sunt afișate preferințele).

c. Do Not Track Signals (DNT). DNT este o setare de browser web care solicită ca o aplicație web să-i dezactiveze urmărirea unui utilizator individual. Când alegeți să activați setarea DNT în browserul dvs., acesta trimite un semnal special site-urilor web, companiilor de analiză, rețelelor publicitare, furnizorilor de conectare și altor servicii web pe care le întâlniți în timp ce navigați pentru a opri urmărirea activității.
În prezent societatea nu răspunde la semnalele DNT sau alte mecanisme care ar permite utilizatorilor să renunțe la urmărirea acestor date în Aplicație.
Mai multe informații despre tehnologia DNT pot fi găsite pe pagina https://allaboutdnt.com.

d. Servicii mobile. Pot fi colectate date de pe dispozitivele mobile utilizate pentru accesarea Aplicației. Aceste date sunt utilizate pentru a ne ajuta în livrarea către utilizator a celor mai relevante informații. Exemple de date care pot fi colectate și utilizate în scopul indicat anterior constau în aria geografică a utilizatorului și tipul de dispozitiv utilizat pentru accesarea Aplicației. În plus, în cazul în care serviciile oferite de noi prezintă vreo eroare în timpul utilizării, este posibil ca noi să primim informații despre modelul dispozitivului mobil, varianta de software utilizată sau furnizorul de internet, toate acestea dându-ne posibilitatea de a identifica și fixa bug-urile, precum și pentru a îmbunătăți performanța serviciilor oferite. Aceste informații sunt transmise către noi ca informații agregate și nu pot fi utilizate pentru a identifica utilizatorul uman.

e. Servicii analitice. În plus față de tehnologiile de urmărire pe care le plasăm direct în Aplicație sau sunt deja plasate de Google Cloud, alte companii pot seta propriile Cookies sau instrumente similare atunci când utilizați serviciile noastre. Aceasta include serviciile analitice ale terțelor părți, cum ar fi ”Google Analytics”, care ne ajută să analizăm modul în care utilizatorii folosesc serviciile noastre, precum și serviciile terțelor părți care ne livrează servicii de tip ”conținut de marketing” sau oferte de servicii. Putem primi raportări bazate pe utilizarea acestor instrumente de urmărire (Servicii Analitice), informațiile cuprinse în raportări putând fi individuale sau agregate. Informațiile generate de Cookies sau de alte tehnologii similare despre utilizarea serviciilor (Informații) sunt transmise către Serviciile Analitice. Serviciile Analitice utilizează Informațiile pentru a măsura tendințe de trafic și de utilizare și pentru a înțelege mai multe despre demografia și comportamentul utilizatorilor noștri.
Serviciile Analitice pot transfera informațiile către terțe părți unde se impune un astfel de transfer prin lege sau acolo unde terțele părți prelucrează Informațiile Analitice în nume propriu.

Utilizând Aplicația, sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. prin intermediul Serviciilor Analitice în modalitățile și scopurile prezentate mai sus.
Putem încheia acorduri cu agenții de publicitate pentru a susține eforturile noastre de marketing, incluzând furnizarea de reclame mai bine adaptate intereselor dvs. probabile (publicitate bazată pe istoricul de navigare). Dacă nu doriți să profitați de avantajele oferite de aceste servicii puteți renunța la acestea. Mai multe informații găsiți aici https://www.youronlinechoices.com.

f. SNS Log in. Utilizatorii pot folosi credențialele de ”log in” ale unor platforme de social media (SNS=Social Networking Software) pentru a accesa Aplicația. În acest caz, sunt colectate date personale de la platforma de social media. De exemplu, atunci când vă logați utilizând credențialele Google, putem colecta datele personale pe care le-ați făcut publice către Google, cum ar fi adresa de email, numele, poza de profil sau logo-ul. Prin acceptarea acestei Politici agreați și că sunteți singurul responsabil pentru utilizarea credențialelor respective și vă asumați responsabilitatea de a revedea termenii de utilizare și politica de confidențialitate practicate de platforma de social media în discuție. Orice informație pe care o colectăm din contul de social media va fi limitată de setările de confidențialitate pe care le-ați stabilit cu respectiva platformă.
Nu suntem responsabili de: a )valabilitatea și acuratețea acestor SNS; b) conținutul, produsele, serviciile sau valabilitatea unor astfel de SNS; sau c) utilizarea de către dvs. a unor astfel de SNS.
Puteți revoca oricând accesul nostru la astfel de informații prin modificarea setărilor corespunzătoare din setările contului creat pe platforma socială de pe care v-ați logat.

g. Cookies. Folosim Cookie-uri pentru a colecta informații. „Cookies” sunt mici informații pe care un site le trimite pe hard disk-ul computerului dvs. în timp ce îl vizionați. Putem folosi atât cookies de sesiune (care expiră odată ce închideți browserul dvs.) cât și cookies persistente (care rămân pe computer până la ștergerea acestora).
Utilizăm două categorii largi de Cookies: (1) Cookies pentru prima parte, servite direct de noi la computerul sau dispozitivul mobil, care sunt utilizate doar de noi pentru a recunoaște computerul sau dispozitivul mobil atunci când revedeți Aplicația noastră;
(2) Cookies terțe, care sunt furnizate de prestatorii de servicii aleși de societate și pot fi utilizate de acești furnizori pentru a recunoaște computerul sau dispozitivul mobil atunci când vizitați alte siteuri web.

Societatea utilizează Cookies pentru a verifica dacă sunteți autentificat, pentru a afișa informații pentru locația dvs. principală și pentru a furniza informații despre interesele dvs. De asemenea, este posibil să folosim cookies pentru a măsura răspunsul dvs. la noile aspecte ale serviciului furnizat și/sau e-mailuri în efortul de a îmbunătăți continuu serviciul pentru clienți. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că un Cookies nu poate răspândi viruși informatici și nu poate prelua alte date de pe hard disk.

Aplicația utilizează următoarele tipuri de cookies:

a. Cookies esențiale. Aceste Cookies sunt esențiale pentru a vă oferi Serviciile și pentru a vă permite să utilizați unele dintre caracteristicile sale. De exemplu, acestea vă permit să vă autentificați în zonele securizate ale Serviciilor noastre și ajută conținutul paginilor solicitate să se încarce rapid. Fără aceste cookies serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate.

b. Cookies de funcționalitate. Aceste Cookies permit Serviciilor noastre să-și amintească alegerile pe care le faceți atunci când le utilizați, cum ar fi amintirea preferințelor dvs. de limbă, amintirea detaliilor de conectare și amintirea modificărilor pe care le faceți altor părți ale Serviciilor pe care le puteți personaliza. Scopul acestor Cookies este de a vă oferi un serviciu rapid și intiuitiv, evitând astfel ca la fiecare accesare a Aplicației să vă reintroduceți preferințele.

c. Cookies de analiză și performanță. Aceste Cookies sunt utilizate pentru a colecta informații despre traficul către Servicii și modul în care utilizatorii folosesc Serviciile noastre. Informațiile culese nu identifică niciun vizitator individual. Informațiile sunt agregate și anonime. Acesta include numărul de vizitatori al paginii, site-urile web din care s-a ajuns în Aplicație, paginile din Aplicație vizitate, la ce oră din zi a avut loc vizita, dacă serviciile noastre au mai fost vizitate, precum și alte informații similare. Folosim aceste informații pentru a ajuta funcționarea Aplicației mai eficient, pentru a monitoriza nivelul de activitate al Aplicației și de a stabili care părți necesită modificări sau îmbunătățiri, astfel încât utilizarea Serviciilor să vă ofere o experiență cât mai apropiată de nevoile și dorințele dvs.

În acest scop, utilizăm Google Analytics, Mixpanel și alte servicii de analiză furnizate de terțe părți. Google Analytics și Mixpanel folosesc propriile cookies. Acestea sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează Aplicația. Puteți afla mai multe informații despre cookies Google Analytics aici:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
Despre modul în care Google vă protejează datele puteți găsi mai multe informații aici: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Mai multe informații despre cookies Mixpanel și cum vă protejează aceștia datele puteți găsi aici: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/
Puteți preveni utilizarea Google Analytics în legătură cu utilizarea serviciilor noastre prin descărcarea și instalarea pluginului browserului disponibil prin intermediul acestui link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Puteți preveni utilizarea cookies Mixpanel referitoare la utilizarea serviciilor noastre prin competarea formularului de renunțare la Mixpanel pe care îl puteți accesa aici: https://mixpanel.com/optout/

d. Cookies de social media Aceste Cookies sunt utilizate atunci când partajați informații folosind un buton de partajare a rețelelor de socializare sau butonul „like” din paginile serviciilor noastre sau vă conectați contul dvs. sau creați contul de utilizator pe sau printr-o rețea socială precum Facebook, Twitter sau Google+. Rețeaua socială va înregistra aceste operațiuni.

Dezactivarea cookies. De obicei puteți elimina sau respinge Cookies prin setările browserului. Pentru a face acest lucru urmați instrucțiunile furnizate de browserul dvs. (de obicei amplasate în cadrul „setărilor”, „instrumentelor” „de ajutor” sau a funcției de „editare”). Multe browsere sunt setate să accepte Cookies până când schimbați setările.
Pentru informații suplimentare despre cookies, inclusiv despre cum puteți vedea ce cookies au fost setate pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil și cum să le gestionați și ștergeți, accesați www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.com.uk.

Utilizatorii trebuie să accepte Cookies pentru a accesa anumite caracteristici ale Aplicației. Puteți șterge sau bloca Cookies de pe computer, dar anumite părți ale Aplicației nu vor funcționa corect sau deloc dacă vă setați dispozitivul să nu accepte nici un fel de Cookies.

Pixels.

Este posibil să folosim și etichete de pixeli (care sunt cunoscute și sub denumirea de web beacons și clear GIFs) în cadrul Serviciilor pentru a urmări acțiunile utilizatorilor în/sau asupra acestora. Spre deosebire de Cookies, care sunt stocate pe hard disk-ul computerului sau dispozitivului mobil de către un site web, etichetele de pixeli sunt încorporate în mod invizibil pe paginile web. Etichetele de pixeli măsoară succesul campaniilor noastre de marketing și compilează statistici despre utilizarea Aplicației, astfel încât să ne putem gestiona conținutul mai eficient. Cu excepția Pixelului Facebook (vezi mai jos), informațiile pe care le colectăm folosind etichete pixeli nu sunt legate de datele personale ale utilizatorilor noștri.
Societatea poate utiliza Facebook Pixel pentru a vă oferi anunțuri personalizate ale serviciilor furnizate. De exemplu, dacă vă înscrieți în Aplicație, este posibil să vedeți un anunț din Aplicație pe newsfeed-ul dvs. Facebook. Utilizarea informațiilor colectate de Facebook este prevăzută în Politica sa de confidențialitate pe care o puteți consulta aici https://www.facebook.com/policy.php.
Puteți renunța la anunțurile bazate pe interesele dvs. furnizate de Facebook aici: https://www.facebook.com/about/ads/#568137493302217.

Proces automat de decizie sau profilare
Nu folosim Datele dvs. personale în scopul luării automate a deciziilor.
Utilizarea tehnologiilor de urmărire de către Alphabet INC

Vă rugăm să rețineți că tehnologiile de urmărire menționate anterior sunt utilizate în mod similar și de Alphabet INC atunci când interacționați cu Aplicația.

6. Temeiul legal al prelucrării

Vom încerca sa menținem ca unic temei de prelucrare al datelor dvs. personale consimțământul exprimat în acest sens.
În cazul în care vă veți retrage consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare, prin ștergerea contului de utilizator sau prin schimbarea regulilor aplicabile politicii de cookies ne vom conforma de îndată solicitării dvs, cu excepția acelor informații pentru care subzistă alt temei legal de prelucrare (altul decât consimțământul dvs). De ex:

a.
Dacă prelucrarea este necesară pentru încheierea/executarea unui contract, vom prelucra doar acele date necesare atingerii acestui scop, fără ca ele să poată fi utilizate și în alte scopuri.

b. Dacă prelucrarea este justificată de interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți, vom analiza în ce măsură interesele noastre sau ale terțului prevalează intereselor dvs, urmând ca în funcție de rezultatul acestui test să decidem dacă vom prelucra sau nu în continuare date personale ce vă aparțin.

c. Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale, vom prelucra doar datele personale necesare atingerii acestui scop.

d. Dacă în situații concrete prelucrarea va fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice, vom utiliza datele dvs. personale pentru a oferi o astfel de protecție.

7. Scopurile prelucrării – sinteză

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a atinge următoarele obiective:

a. pentru a facilita crearea și securizarea contului de utilizator al Serviciilor

b. pentru a încheia și executa contractul de utilizare a Serviciilor

c. pentru a identifica persoana în calitate de utilizator al Serviciilor

d. pentru administrarea Serviciilor

e. pentru a îmbunătăți calitatea experienței utilizatorului atunci când interacționează cu Aplicația (navigare mai facilă în Aplicație, sugestii bazate pe istoricul de navigare, păstrarea preferințelor utilizatorului în Aplicație etc)

f. pentru buna gestionare a contului, inclusiv pentru trimiterea notificărilor de e-mail administrative, cum ar fi consultanță de securitate sau asistență și întreținere g. pentru a răspunde la comentariile și întrebările referitoare la Aplicație

h. pentru a furniza serviciul de suport clienți

i. pentru a trimite buletine informative, sondaje, oferte, inclusiv informații despre produsele și serviciile oferite de noi și afiliații noștri, precum și alte materiale promoționale legate de Serviciile oferite

j. pentru a difuza prin intermediul Aplicației publicitate bazată pe interesele utilizatorului.

k. pentru a ne conforma legilor aplicabile, pentru a respecta cererile legale și procesul legal, inclusiv pentru a răspunde cererilor din partea autorităților publice cu privire la modul de funcționare al
Aplicației

l. pentru a proteja drepturile, confidențialitatea și integritatea Aplicației

m. pentru a asigura protecția împotriva atacurilor cibernetice

n. pentru datele anonime, pentru a analiza tiparele de solicitare și utilizare astfel încât să se poată îmbunătăți conținutul serviciului oferit.

8. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale.

Păstrăm datele personale pe care le folosim pentru scopurile descrise in această Procedură pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu următoarele excepții:

a. Temeiul prelucrării este consimțământul dvs, caz în care prelucrarea va fi realizată până la data la care vă retrageți consimțământul.

b. Dispozițiile legale impun păstrarea datelor personale pentru mai mult sau mai puțin timp.

c. Cookies și tehnologiile care au la bază consimțământul sunt ținute o perioadă diferită de timp în funcție de setările cookies (cu exceptia [cookies sesiune] și a altor tehnologii similare care sunt ținute pe perioada pentru care vă aflați în browserul respectiv).
După încetarea perioadei datele dvs. personale vor fi șterse, distruse sau anonimizate în vederea utilizării lor în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

9. Cum partajăm datele dvs personale.

Putem dezvălui datele dvs. partenerilor de afaceri sau altor terți în vederea atingerii scopurilor prezentate anterior.
Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate.
Ca regulă, furnizăm datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală a cărei bună desfășurare impune accesul la datele dvs personale.
De asemenea, datele personale colectate în scopuri publicitare sunt puse la dispoziția partenerilor noștri care oferă astfel de servicii.
Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.
Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens.
Așa cum am arătat mai sus, datele dvs. sunt transferate în afara Spațiul Economic European către Alphabet INC și, implicit, subprocesatorilor săi.
Totodată, datele dvs., sub rezerva exprimării consimțământului dvs. în acest sens, sunt prelucrate prin intermediul partenerilor de marketing de tip Google, Facebook, Linkedin etc, iar aceste companii vor proceda la stocarea lor pe servere aflate în afara SEE.

10. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea Datelor Personale, cum le puteți exercita și cum ne puteti contacta.

În ceea ce privește prelucrarea datelor personale la care avem accesul în limitele și condițiile stabilite prin prezenta Politică aveți următoarele drepturi:

a. Să vă fie furnizată o copie a oricăror date personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să primiți informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale;

b. Să ne solicitați să actualizăm ori să corectăm date personale inexacte sau să completăm orice date personale incomplete;
Puteți să vă actualizați informațiile de profil, cum ar fi numele de utilizator, adresa sau informațiile de contact și puteți schimba unele dintre preferințele dvs de partajare a datelor personale.

c. Să ne solicitați să oprim prelucrarea datelor personale (i) pentru personalizarea notificărillor de marketing de tip push, (ii) pentru scopul efectuării de analize de date pentru a determina trenduri și modele comportamentale ale consumatorilor și de a îmbunătăți produsele noastre, (iii) pentru scopul de a vă trimite comunicări de marketing direct.

d. Să vă retrageți consimțământul de la orice altă procesare a datelor personale pentru care nu se poate identifica un alt temei care să justifice continuarea prelucrării.

De asemenea, în anumite circumstanțe, aveți dreptul:

a. Să contestați prelucrarea datelor dumneavoastră personale;

b. Să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră personale;

c. Să ne solicitați limitarea prelucrării datelor dumneavoastra personale;

d. Să ne solicitați să transmitem datele personale către dumneavoastra ori să le transferăm către alt operator de date.

Dacă doriți exercitarea oricăror drepturi din cele de mai sus, ne puteți contacta folosind una dintre opțiunile de mai jos.

a. Ne puteți trimite un e-mail la urmatoarea adresa: : contact@bucharestgamingweek.ro

b. Orice alte informații de contact pe care le-ați obținut în urma interacțiunii cu noi

De asemenea, ne puteți contacta dacă aveți orice nelămurire legată de prelucrarea datelor personale utilizând opțiunile de contact de mai sus.
Vă rugăm să rețineți și faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

11. Dreptul de a adresa o plângere autorității competente privind protecția datelor

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în mod special în Statul Membru unde aveți reședința, locul de muncă ori locul pretinsei încălcări), dacă apreciați că oricare dintre datele dumneavoastră sunt prelucrate într-o manieră care constituie o încălcare a Regulamentului General privind protectia datelor nr. 679/2016 din 27 Aprilie 2016.
În România autoritatea de supraveghere este ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, tel. +4.0318.059.211, pagină web www.dataprotection.ro.

12. Legea aplicabilă

Această Politică de Confidențialitate este guvernată și trebuie interpretată în conformitate cu legislația din România și cu orice alte dispoziții legale obligatorii aplicabile în Uniunea Europeana.

13. Actualizări ale Politicii de Confidențialitate

Puteți afla când această Notă de Confidențialitate a fost modificată ultima dată prin verificarea rubricii “Ultima actualizare” în partea de sus a documentului.
Daca vă opuneți oricăror modificări, vă puteti manifesta în mod expres intenția în acest sens. Continuarea utilizării Aplicației după publicarea modificărilor la această Politică de Confidențialitate înseamnă ca ați citit, înțeles și acceptat modificările.
Puteți printa, descărca și reține în orice mod o copie a Politicii de Confidențialitate (și a oricărei versiuni revizuite) pentru evidențele dumneavoastră.
Versiune actualizată la data de 01.10.2023

1. Dispoziții generale:

a.
Aplicația Bucharest Gaming Week este administrată de compania Level Up Gamign SRL, CIF: RO37108185, Nr. de Înreg. în Reg. Com.: J40/2184/2017; adresa de e-mail:

contact@bucharestgamingweek.ro
.

b. Utilizarea aplicației necesită îndeplinirea anumitor cerințe tehnice de către dispozitivele finale utilizate de către Utilizatori.

c. Prezentul document se adresează persoanelor vizate ce utilizează aplicația de mobil prin intermediul conexiunii la internet;

d. Acceptarea documentului este obligatorie.

2. Definiții:

a.
Aplicația de mobil Bucharest Gaming Week: Software de mobil dedicat informării utilizatorilor despre evenimentul Bucharest Gaming Week, precum și participarea în concursul Treasure Hunt. Aplicația conține informații despre program, acces și activitățile desfășurate în eveniment.

b. Beneficiar: Beneficiarul aplicației este evenimentul de gaming Bucharest Gaming Week (www.bucharestgamingweek.ro).

c. Utilizator: Utilizatorul aplicației este persoana fizică, vizitatoare a evenimentului Bucharest Gaming Week care dorește să afle informatii legate de buna desfășurare a evenimentului (program, acces, activități, reguli, etc).

d. Conținut: totalitatea informațiilor prezente în aplicație. Acestea pot fi imagini statice
(grafică), video (înregistrat), programul evenimentului (orar, invitați, locații, etc) și altele.

e. Restricții de vârstă: Aplicația poate fi descarcată de copiii sub 16 ani doar cu acordul părinților. Participarea în concursuri se face conform legii.

f. Cost: Aplicația este disponibilă gratuit.

3. Scopul utilizării aplicației:
Prin utilizarea aplicației Bucharest Gaming Week, Beneficiarul transmite Conținutul către Utilizatori. Accesul la conținut se face prin descărcarea aplicației din App Store sau Google Play, în funcție de sistemul de operare al telefonului mobil utilizat. Prin intermediul aplicației, Beneficiarul prezintă informația pe care o dorește, către audiența care a descărcat aplicația, în cadrul grafic potrivit imaginii de brand a Beneficiarului.

4. Alte documente aplicabile:
Pentru a avea acces la serviciile aplicației Bucharest Gaming Week, utilizatorii trebuie să iși exprime acordul pentru:

a.
Prelucrarea datelor cu caracter personal, notificarea referitoare la acestea aflându-se aici: https://www.bucharestgamingweek.ro/app/gdpr

b. Respectarea termenilor și condițiilor aplicației, ce pot fi accesate aici:

https://www.bucharestgamingweek.ro/app/tc

5. Protecția datelor cu caracter personal:

a.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu informațiile din notificarea accesibilă aici: https://www.bucharestgamingweek.ro/app/gdpr

b. În conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă în domeniul GDPR, Level Up Gaming
SRL este Operatorul datelor colectate prin intermediul aplicației Buchraest Gaming Week. Level Up Gaming SRL nu stochează datele utilizatorilor, acest lucru făcându-se în platforma de Google Cloud în condițiile pe care le puteți accesa aici: https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum

c. În anumite situații, Beneficiarul proiectului poate avea rolul de Operator Asociat, în baza unui acord care va preciza clar drepturile și obligațiile fiecarei părți. În acest caz, Utilizatorii își vor da acordul pe ambele notificări/politici de GDPR.

d. Numele invitaților și al brandurilor sau orice alte informații puse de către Beneficiar la dispoziția Level Up Gaming SRL cu scopul de a fi afișate sau difuzate prin intermediul aplicației, vor fi afișate sau difuzate numai prin intermediul acestei aplicații și nu în alt mod. Aceste informații nu sunt considerate date cu caracter personal.

6. Continut:

a.
Conținutul va fi difuzat către Utilizatori în conformitate cu programul agreat (agenda evenimentului), cu modificările de ultim moment și cu disponibilitatea acestuia (în cazul conținutului live). În intervalul dintre finalizarea proiectului (evenimentului) și ștergerea
Conținutului accesul la acesta nu mai este permis Utilizatorilor;

b. Dacă, din motive tehnice, programul evenimentului nu se poate respecta, Level Up Gaming SRL va depune toate eforturile pentru remedierea cât mai rapidă, pentru găsirea și aplicarea de soluții alternative și pentru anunțarea Utilizatorilor referitor la situația respectivă. Level Up Gaming SRL va agrea cu Beneficiarul soluțiile ales înainte de implementarea acestora;

c. Beneficiarul este unicul responsabil pentru respectarea dreptului la proprietate sau a altor prevederi legale în ceea ce privește Conținutul.

7. Securitate și stabilitate:

a. Designul aplicației Bucharest Gaming Week include utilizarea de servicii cloud-based. Am ales servicii premium care oferă nivele de securitate și stabilitate înalte, câteva exemple fiind Google Cloud sau AUTH0.

b. Transferul datelor între serviciile folosite se face securizat, niciodată in clear-text.

c. Toate serviciile online au down-times. Acestea pot fi generate de update-uri, upgradeuri dar și de probelme tehnice sau de conectivitate. Pentru micșorarea potențialelor efecte asupra aplicației Bucharest Gaming Week folosim exclusiv servicii premium și monitorizăm constant toate aceste servicii.

8. Acces:
Aplicația poate fi accesată în mod gratuit, în funcție de modelul telefonului, din App Stoare sau Google Play (căutare după „Bucharest Gaming Week”). În cazul în care întâmpinați probleme de accesare a aplicației, vă rugăm scrieți un email către contact@bucharestgamingweek.ro și să menționați problema avută.

9. Modificari:
prezentele condiții se pot modifica pentru a respecta noi reglementări sau pentru a include modificări de servicii sau facilitate ale aplicației. În cazul în care nu acceptați modificările vă rugăm să ne contactați la contact@bucharestgamingweek.ro.